Skip to content

Kick-off Change

20171005_101807
20170916_170646

With my colleague of 17 years at the time, Lieve Woutters, we were asked to accompany the soft aspects of a Change journey for  a +200 service organisation that was completely being re-structured, including loss of jobs, re-defined roles, massive recruitment, re-defined purpose and an uncertain longevity.

We started with a Kick-Off Day with key people involved in the change and the management.  The Board of Directors had opted to hold their Board meeting at the same time at the same location so that they could be present for the introduction of the day, to socialize and answer questions over lunchtime and to participate to the harvest at the end of the session.

We made sure that people interacted with each other through appreciative interviews in duo’s and through subgroup work of 5-8.  We made them use their imagination with the use of metaphors and drawings to present their vision of the future, collective intelligence processes for brainstorming, for identifying areas of concerns, and for determining priorities in what to maintain, start or stop.

At the end of the session I shared a poem that I composed during the day, inspired by their energy, the challenge ahead, and their work.  The poem is in Dutch and French.

Op een warm kleurrijke dag
Nemen we wat tijd
En, hoe fijn!, veel toffe energie
Om de eerste stappen te zetten
Naar een toekomst in wording.
Iedereen voelt zich betrokken
Engagés à fond
Pour apprendte à faire de la voile
Sur le catamarrant
Want humor is een kracht.
Ondanks de onzekerheid,
De moeilijkheid, de onwetendheud
Vinden we in elkaar steun
Zorgzaamheid en inspiratie.
Met een helder koers,
Duidelijke rollen
En een leer attitude
Zijn we de beste change ambassadors
Van het koninkrijk.
Op koffie gaan bij c-levels
En durven vragen,  durven zeggen
Is hoe wij bruggen bouwen
En vertrouwen ondersteunen.
L’orga radio nous informe
Clairement, en toute transparence.
We nemen risico’s,  maken daadkrachtig
Keuzes waar we geen spijt van hebben
Ongeacht de uitkomst.
We creëren voor elkaar een ruimte
Waar we met onze twijfels
Onze bezorgdheden terecht kunnen
Juste une écoute attentive
La recherche de solution
Et le soutien inconditionnel
De la hiërarchie.
Naviguer dans ce monde
En changement, ce n’est pas facile.
De weg is niet duidelijk
We bevinden ons in een labyrinth
En weten niet waar we uitkomen
Maar dankzij het veelzijdig dier,
Deels kameleon, olifant, pauw en dolfijn
We banen de weg voor ons en het bedrijf.
Bravo aux change ambassadors
Die deze spannende uitdaging aangaan!
Back To Top